نتیجه انتخابات هیأت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران با حضور دبیر کمیسیون و اعضای کمیته انتخابات رونمایی شد‌:

از ساعت۱۵دقیقه بامداد پنجشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران آغاز و در ساعت ۲۳/۴۵ دقیقه همان روز پایان یافت
به دلیل دشواری های ثبت نام در سامانه انتخابات متعلق به کمیسیون انجمنها ، از مجموع بالغ بر ۸۰۰۰ نفر تعداد اعضای جامعه دندانپزشکی ایران ، فقط تعداد  ۲۳۲۱ نفر موفق به ثبت مشخصات در سامانه مذکور شده و از این جمع نیز تعداد ۱۳۱۶نفر موفق به اتمام مراحل انتخابات و دادن رأی شدند.
نتایج حاصله به شرح تصویر میباشد.

لازم به ذکر است جناب آقایان دکتر امیرحسین مجیدی و دکتر امیرحسین نگارش پیش از برگزاری انتخابات انصراف داده و خانم دکتر نازیلا شهبازی، خانم دکتر زینب فلاح و جناب دکتر محمد ملکشاهی به نفع لیست همگرایی از کاندیداتوری کناره گیری کردند .
.
#انتخابات
#دندانپزشکان
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent