ساعات کاری

شنبه – چهارشنبه 8:30 – 18:00
پنج شنبه 8:30 – 15:00
جمعه تعطیل

درخواست قرار ملاقات

  اطلاعات تماس

  • آدرس ایران، تهران، کوی نصر، خیابان علیایی غربی پلاک83
  • تلفن 88289256-9(021)

  اساسنامه

  انجمن دندانپزشکی ایران یک تشکل علمی-صنفی یکپارچه است، ولی دارای ۲ شخصیت حقوقی با عنوان “انجمن علمی دندانپزشکی ایران” و “انجمن صنفی دندانپزشکی ایران” می باشد.

  انجمن علمی دندانپزشکی ایران با مجوز کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انجمن صنفی دندانپزشکی ایران با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت های وزارت کشور فعالیت میکند.

  اساسنامه انجمن علمی دندانپزشکی ایران

  فصل اول کلیات

  ماده ۱- باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوط به آن ، انجمن علمی دندان پزشکی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد. که در سطور بعد بطور خلاصه “انجمن “نامیده می شود.

  ماده ۲- انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی ، تخصصی وفنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده ۳- انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست وشصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

  ماده ۴- مرکز انجمن در تهران است وشعب آن می تواند در هر منطقه ازکشور تشکیل شود.

  ماده ۵-انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

  ماده ۶- انجمن ازتاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم – شرح وظایف و اهداف

  ماده ۷- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعالیت های زیر را بعمل خواهد آورد.

  ۱-۷- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی،آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون دندان پزشکی سر و کار دارند.

  ۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها و بازآموزی.

  ۳-۷- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.

  ۴-۷- ارائه خدمات آموزشی،علمی، پژوهشی، ،فنی .

  ۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی.

  ۶-۷- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی و برگزاری گردهمایی های بازآموزی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  فصل سوم- عضویت

  ماده ۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

  ۱-۸- عضویت پیوسته: هیئت موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته های دندان پزشکی و یا رشته های وابسته باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.

  ۲-۸- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

  کلیه کسانی که دارای درجه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تکنسین پروتز و بهداشت دهان و دندان باشند و کلیه افرادی که دارای کارت دانشجویی دندان پزشکی باشند.

  ۳-۸- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

  تبصره ۱- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

  تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

  ماده ۹- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  تبصره- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

  ماده ۱۰-عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

  ۱-۱۰- استعفای کتبی عضو

  ۲-۱۰-عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

  ۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی .

  تبصره ۱- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.

  تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش ونیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آئین نامه با هیات مدیره خواهد بود.

  فصل چهارم- ارکان انجمن

  ماده ۱۱- انجمن دارای ارکان زیر است.:

  ۱-۱۱- مجمع عمومی

  ۲-۱۱- هیات مدیره

  ۳-۱۱- بازرس

  الف- مجمع عمومی

  ماده ۱۲- مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد.:

  ۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.

  تبصره- زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه حداکثر چهار ماه پس از انقضائ سال مالی قبل خواهد بود.

  ۲-۱۲- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییرات اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ۰۷/۰۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.

  تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

  تبصره ۲- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود که با اعلام قبولی نامزدی خود را از بین حاضرین در مجمع انتخاب خواهند شد.

  تبصره ۳- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه ، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.

  ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

  ۱-۱۳- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن.

  ۲-۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.

  ۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره.

  ۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل.

  ۵-۱۳- تصویب کلیه آئین نامه ها و شرایط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره .

  ۶-۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن .

  تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

  ب- هیات مدیره:

  ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره مرکب از نه نفرعضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر سه سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

  تبصره – جلسات هیات مدیره حداقل هر پانزده روز / هر یک ماه تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

  ماده ۱۵- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفررئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر مدیر عامل ( عند اللزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.

  تبصره ۱- رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

  تبصره ۲- امضای اوراق مالی و اسناد تجاری و تعهد آور با رئیس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و اوراق عادی و مکاتبات با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او با نائب رئیس خواهد بود.

  تبصره ۳- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیئت مدیره ) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

  تبصره ۴- در صورت استعفاء ، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضوعلی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

  تبصره ۵- هیچکس نمی تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس، نائب رئیس، خزانه دار یا دبیر انجمن باشد.

  ماده ۱۶- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

  تبصره – هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

  ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیات مدیره

  ۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

  ۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی.

  ۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  ۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرایی .

  ۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.

  ۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.

  ۷-۱۷- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن.

  ۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده .

  ۹-۱۷- اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه.

  ۱۰-۱۷-تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها .

  ۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.

  ۱۲-۱۷- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.

  ۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  ۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده .

  ج- بازرس

  ماده ۱۸- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر ——— یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

  ماده ۱۹- وظایف بازرس به شرح زیر است:

  ۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.

  ۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.

  ۳-۱۹- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

  ۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری .

  ماده ۲۰- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

  ماده ۲۱- در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

  تبصره- سالی مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و از ابتدای سال لغایت پایان اسفندماه هر سال می باشد.

  ماده۲۲- منابع مالی انجمن عبارتست از:

  ۱-۲۲- حق عضویت اعضاء

  ۲-۲۲- از محل هدایای و کمک ها

  فصل پنجم- موارد انحلال انجمن

  ماده ۲۳- در صورت در خواست هیات مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

  ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

  ماده ۲۵- هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

  تبصره : باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیئت مدیره به یکی از موسسات آموزش تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

  فصل ششم – سایر مقررات

  ماده ۲۶- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که دراساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.

  ماده ۲۷- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۷ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۷/۶/۷۲ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

  این اساسنامه به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۳ اصلاح و ضمن تغییراتی در ماده ۱۴ و ۱۸ و اضافه کردن تبصره به بند یک ماده ۱۲ و تغییر تبصره ۲ ماده ۱۲ و تغییر تبصره ۲ ماده ۱۵ و اضافه نمودن تبصره ۳ به ماده ۱۵ و اضافه نمودن تبصره به ماده ۲۱ به تصویب رسید.

  اساسنامه انجمن صنفی دندان پزشکی ایران

  ( فصل اول)

  « کلیات و اهداف »

  ماده ۱:

  نام: انجمن دندان پزشکی ایران

  انجمنی است ( علمی ، تخصصی، پژوهشی، صنفی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً (انجمن ) نامیده می شود.

  تبصره: دندان پزشکان در این اساسنامه به آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه ها اطلاق می شود که در رشته های:دندان پزشکی عمومی و رشته های تخصصی ( ارتدنسی، اطفال و اندودنتکیس ، آسیب شناسی دهان فک وصورت ، بیماری های دهان و فک و صورت، جراحی دهان فک وصورت ، پروتز های دندانی ، رادیولوژی دهان فک وصورت ، ترمیمی ، اکلوژن ، پریودونتولوژی، مواد دندانی ) از طرف مراجع رسمی کشور به عنوان فارغ التحصیل مورد تایید فرار گرفته اند.

  ماده ۲:

  محل انجمن:

  مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران به آدرس خ نصر – خ پیروزی – غربی پلاک ۹۴ واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهرهای کشور شعبه دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

  ماده ۳:

  تابعیت : انجمن

  انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

  ماده ۴:

  مدت فعالیت : انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نا محدودی تشکیل می گردد.

  ماده ۵:

  اهداف انجمن :

  ۱- تلاش به منظور خودکفایی ، ارتقاء سطح علمی و نیز گسترش علوم پزشکی در جهت اهداف انجمن و نظام جمهوری اسلامی ایران

  ۲- ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و …………. با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها، سازمان نظام پزشکی و دیگر ادارات و وزارتخانه ها وموسساتی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف انجمن موثرند.

  ۳- اولویت دادن به درمان مجروحین جنگی و نیز مجروحین اضطراری ناشی از حوادث طبیعی نظیر سیل ، زلزله و…… ونیز بر طرف کردن نیازهای علمی ، درمانی و پژوهشی در زمینه های مذکور.

  ۴- ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف به منظور تامین نیازهای اعضاء ، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

  ۵- فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیاز های علمی و خدماتی اعضاء.

  ماده۶:

  طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

  فصل دوم

  «شرایط و نحوه عضویت و انواع آن»

  ماده ۷:

  هر دندانپزشک فارغ التحصیل از دانشگاه ها که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآید.

  ۱- داشتن مدرک دکتری دندان پزشکی مورد تایید مراجع رسمی کشور ( فقط اعضای پیوسته)

  ۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه

  ۳- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

  ۴- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

  ماده ۸:

  عضویت: انجمن دارای ۲ نوع عضو خواهد بود .

  ۱- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد و اعضای اصلی محسوب می شوند.

  ۲- اعضای افتخاری ، از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

  تبصره : اعضای افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و قبلا به تایید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده باشد.

  فصل سوم

  « ارکان انجمن »

  ماده ۹:

  ارکان انجمن عبارتند از :

  ۱- مجمع عمومی

  ۲- هیئت مدیره

  ۳- بازرس یا بازرسان

  الف) مجمع عمومی

  ماده ۱۰:

  مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

  ماده ۱۱:

  مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یک بار در بهمن ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

  مجمع عمومی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضاء پیوسته تشکیل گردد.

  ماده ۱۲:

  وظایف مجمع عمومی عادی :

  ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

  ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

  ۳- تعیین خط مشی کل انجمن

  ۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره

  ۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

  ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن

  ماده ۱۳:

  مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام

  در روزنامه رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

  ۱- با در خواست هیئت مدیره یا بازرس ( بازرسان )

  ۲- با درخواست یک سوم از اعضاء انجمن

  تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

  تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

  تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

  ماده ۱۴:

  وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

  ۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  ۲- بررسی و تصویب انحلال انجمن

  ۳- عزل هیئت مدیره

  تبصره : عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

  ماده ۱۵:

  مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

  تبصره :اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

  ب)هیئت مدیره

  ماده ۱۶:

  انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضواصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود.

  تبصره ۱: شعبات انجمن در مراکز استانها توسط هیئتی مرکب از ۳ نفر که از سوی اعضاء شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می شوند ، اداره خواهد شد و اعضاء این هیئت ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود، حد نصاب تاسیس شعبه ۱۰ نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن ، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

  تبصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخده با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.

  تبصره ۳:اعضاء هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

  حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.

  تبصره ۴:شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

  تبصره ۵:در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

  تبصره ۶: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

  ماده ۱۷:

  مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

  ماده ۱۸:

  هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد. حفظ و حراست اموال منقول وغیر منقول ، رسیدگی به حسابهای انجمن ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب در یکی از بانک ها ، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل.

  بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام ومعامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام انجمن انجام دهد.

  تبصره ۱: جز در باره موضوعاتی که موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارا می باشد.

  تبصره ۲:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

  تبصره ۳: هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

  مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بوی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا را دارد.

  تبصره ۴:اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

  تبصره ۵: هیئت مدیره می تواند از بین اعضا واجد شرایط و درجهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.

  تبصره ۶: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

  تبصره ۷: تصمیمات متخذه در کمیسیون ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

  ج) بازرسان

  ماده ۱۹ :

  مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

  تبصره : انتخاب مجدد بازرس با بازرسان بلامانع است.

  ماده ۲۰ :

  وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

  ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

  ۲- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

  ۳- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

  ماده ۲۱:

  کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( یا بازرسان ) قرار گیرد.

  فصل چهارم:

  «بودجه و مواد متفرقه»

  ماده ۲۲:

  بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تامین می شود.

  ماده ۲۳:

  در آمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.

  تبصره ۱: کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  تبصره ۲:سال مالی انجمن منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می شود.

  تبصره ۳: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های “انجمن” در حساب مخصوصی به نام “انجمن” نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

  ماده ۲۴:

  کلیه مدارک رسمی انجمن پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن به امضا رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود.

  تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید.

  ماده ۲۵:

  هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب با کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد.

  تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

  ماده ۲۶:

  انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود.که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

  تبصره:هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارد.

  ماده ۲۷:

  انتشار هر گونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانونی مطبوعات انجام می شود.

  ماده ۲۸:

  با توجه به اینکه انجمن ماهیتا غیر تجاری می باشد. نمی تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

  ماده ۲۹:

  انحلال انجمن

  در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادا دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید.

  هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.

  ماده ۳۰:

  این اساسنامه مشتمل بر ۴ فصل و ۲۹ ماده و ۲۸ تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ به تصویب رسید.