ساعات کاری

شنبه – چهارشنبه 8:30 – 18:00
پنج شنبه 8:30 – 15:00
جمعه تعطیل

درخواست قرار ملاقات

  اطلاعات تماس

  • آدرس ایران، تهران، کوی نصر، خیابان علیایی غربی پلاک83
  • تلفن 88289256-9(021)

  اساسنامه

  اساسنامه جامعه علمی دندان پزشکی ایران
  شماره ثبت ٢٢٩٦١
  فصل اول کلیات
  ماده ۱- باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷۰٫۰۸٫۰۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوط به آن جامعه علمی دندان پزشکی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل میگردد که در سطور بعد بطور خلاصه "جامعه " نامیده می شود.
  ماده ۲- جامعه صرفاً در زمینههای علمی تحقیقاتی ، تخصصی وفنی مربوط فعالیت مینماید و اعضای آن به نام جامعه حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
  ماده ۳- جامعه غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی جامعه می باشد.
  ماده ٤- مرکز جامعه در تهران است و شعب آن میتواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
  ماده ۵- جامعه دارای تابعیت ایرانی است.
  ماده ٦- جامعه از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
  است
  فصل دوم - شرح وظایف و اهداف
  ماده ۷ به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه جامعه اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
  ۷-۱- ایجاد ارتباط ،علمی ،فنی تحقیقاتی آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون دندان پزشکی سر و کار دارند.
  ۷-۲- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و بازآموزی.
  ۷-۳-ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.
  ۷-۴-ارائه خدمات آموزشی علمی، پژوهشی، فنی .
  ۷-۵-ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی.
  ۷-۶- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی آموزشی و برگزاری گرد هماییهای بازآموزی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
  ۷-۷- پیگیری مطالبات جامعه دندان پزشکی از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی.
  ۷-۸- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای انجمنهای علمی دندان پزشکی.
  ۷-۹- تشکیل شورای عالی مشورتی شورای هماهنگی شعب و انجمنها و سایر ساختارهای مناسب که جهت برنامه ریزی و پیشبرد امور جامعه مورد نیاز است. ساختارهای مزبور جزو ارکان نبوده و هر یک دارای آیین نامههای جداگانه ای است که توسط هیئت مدیره تهیه می گردد.
  فصل سوم - عضویت
  ماده ۸ عضویت در جامعه به طرق زیر می باشد
  ۸-۱- عضویت پیوسته: هیئت موسس جامعه و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته های دندان پزشکی و با رشته های وابسته باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت جامعه در آیند.
  ۸-۲- عضویت وابسته افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت وابسته جامعه در آیند.
  کلیه کسانی که دارای درجه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تکنسین پروتز و بهداشت دهان و دندان باشند و کلیه افرادی که دارای کارت دانشجویی دندان پزشکی باشند.
  ۸-۳- عضویت افتخاری شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف جامعه کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند میتوانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
  تبصره ۱- اعضای وابسته میتوانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
  تبصره ۲- اعضای پیوسته بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظايف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.
  ۸-۴- عضویت حقوقی کلیه اشخاص حقوقی و انجمنها و نهادهای علمی پژوهشی داخلی و خارجی موسسات آموزشی و شرکتهای فعال در امر دندان پزشکی در صورت درخواست کتبی و تایید هیئت مدیره میتوانند به عضویت حقوقی جامعه پذیرفته شوند.
  ماده ۹ هر یک از اعضای جامعه سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
  تبصره: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی جامعه برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
  ماده ۱۰- عضویت در جامعه در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
  ۱۰-۱ - استعفای کتبی عضو
  ۱۰-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین مین
  ۱۰-۳- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.
  تبصره ۱ - مدت تعليق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.
  تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد جامعه ها موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آئین نامه با هیات مدیره خواهد بود.
  فصل چهارم ارکان جامعه
  ماده -۱۱ جامعه دارای ارکان زیر است
  ۱۱-۱- مجمع عمومی
  ۱۱-۲- هیات مدیره
  ۱۱-۳- بازرس
  الف - مجمع عمومی
  ماده ۱۲ - مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء پیوسته جامعه به دو صورت زیر تشکیل می گردد.:
  مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل میشود و به امور جاری جامعه رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.
  تبصره: زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه حداکثر ۴ ماه پس از انقضای سال مالی قبل خواهد بود.
  مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییرات اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه ۷۰٫۰۸٫۰۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.
  تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
  تبصره ۲- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس یک منشی و دو نفر ناظر اداره می شود که با اعلام قبولی نامزدی خود از بین حاضرین در مجمع انتخاب میشوند. جلسات مجمع عمومی با ذکر ،تاریخ محل تشکیل و دستور جلسه، ۲۰ الی ۴۰ روز قبل از تشکیل، از طریق انتشار در یکی از روزنامههای مورد نظر مجمع عمومی سایت جامعه و سایر امکانات اطلاع رسانی جامعه و یا بصورت کتبی در صورت لزوم به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
  تبصره ۳- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله ۲۰ الی ۴۰ روز از تاریخ جلسه اولیه ، نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو باذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام میشود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.
  ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
  ۱۳-۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی
  ۱۳-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه جامعه و میزان حق عضویت.
  ۱۳-۳- انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره
  ۱۳-۴- انتخاب یا عزل بازرس.
  ۱۳-۵- تصویب کلیه آئین نامهها و شرایط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور جامعه به پیشنهاد هیات مدیره
  ۱۳-۶- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های جامعه .
  تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین نامه به نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷۰٫۰۸٫۰۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
  ۱۳-۷- عزل بازرس در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده
  ب هیات مدیره
  ماده ١٤- اعضای هیات مدیره مرکب از ۱۱ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل دندان پزشک خواهد بود که حداقل ۴ نفر دندان پزشک عمومی و ۴ نفر دندان پزشک متخصص باید حضور داشته باشند اعضای هیئت مدیره از بین اعضای پیوسته جامعه که دارای حداقل سه سال سابقه عضویت داشته باشند از طریق انتخابات الکترونیک در خارج از زمان مجمع عمومی عادی برای ۴ سال انتخاب میشوند انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

  تبصره ۱: در صورت فراهم نبودن امکانات لازم برای انتخابات الکترونیک با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید بازرس و تصویب کمیسیون انجمنهای علمی، انتخابات میتواند به صورت حضوری برگزار شود.
  تبصره ۲: جلسات هیات مدیره حداقل ۱۵ روز یک بار تشکیل میشود و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیئت مدیره در جلسات شرکت ،ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
  ماده ۱۵ هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نائب رئیس یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید
  تبصره -۱ رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری جامعه و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی جامعه در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
  تبصره ۲- امضای اوراق مالی و اسناد تجاری تعهد آور با رئیس هیأت مدیره و در نبود او با امضای نائب رئیس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر جامعه و اوراق عادی و مکاتبات با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس خواهد بود.
  تبصره ۳- صاحبان امضای مجاز جامعه با تایید هیئت مدیره برای هر یک از شعب حساب حقوقی جداگانه به نام جامعه علمی دندان پزشکی ایران افتتاح و به مسئولین شعب وکالت لازم برای انجام امور مالی مربوط به این حساب و انعقاد قراردادهای لازم را تفویض می نمایند.
  تبصره -٤- در صورت استعفاء ، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
  تبصره ۵ - هیچکس نمیتواند بیش از دو دوره متوالی رئیس، نائب رئیس خزانه دار یا دبیر جامعه باشد.
  تبصره ۶: هیأت مدیره می تواند در صورت نیاز از بین خود یا خارج از هیأت مدیره فردی را به عنوان مدیر اجرایی انتخاب نماید.
  ماده ١٦ - هیات مدیره موظف است حداقل شش ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به تشکیل کمیته انتخابات و فراهم نمودن شرایط فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات حسب ماده ۱۴ اساسنامه اقدام نماید.
  تبصره -۱ هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور جامعه را بر عهده خواهد داشت.
  تبصره ۲- چنانچه انتخابات به صورت حضوری برگزار شود کمیته انتخابات موظف است بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه،
  برای بررسی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.
  ماده ۱۷ وظایف و اختیارات هیات مدیره
  ۱۷-۱- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
  ۱۷-۲ - اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی.
  ۱۷-۳ تشکیل جلسات سخنرانی و گردهماییهای علمی فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
  ۱۷-۴- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرایی
  ۱۷-۵ - تهیه گزارش سالانه فعالیتهای جامعه برای ارائه به مجمع عمومی
  -۱۷-۶- تهیه ترازنامه و ارائه آن بـ
  ۱۷-۷ - قبول هدایا و کمکهای مالی برای جامعه
  ۱۷-۸- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده .
  ۱۷-۹ - اداره امور جامعه در چهار چوب مفاد اساسنامه
  ۱۷-۱۰-تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها .
  ۱۷-۱۱- انتخاب و معرفی نمایندگان جامعه به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.
  ۱۷-۱۲ - اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه جامعه اقامه میشود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکیل و حق توكيل غير.
  ۱۷-۱۳- اتخاد تصمیم نسبت به عضویت جامعه در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
  ۱۷-۱۴ - پیشنهادی انحلال جامعه به مجمع عمومی فوق العاده.

  ج - بازرس
  ماده ۱۸ جامعه دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که برای ۲ سال به شیوه الکترونیک و با رای مخفی از میان اعضای پیوسته جامعه که حداقل ۳ سال سابقه عضویت پیوسته داشته باشند انتخاب خواهند شد.
  تبصره ۱: در صورت فراهم نبودن امکانات لازم برای انتخابات الکترونیک با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید بازرس و تصویب کمیسیون انجمن های علمی، انتخابات میتواند به صورت حضوری برگزار گردد.
  مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده در هر موقع میتواند بازرس را عزل کند در این صورت بایستی در همان جلسه جانشین وی را نیز انتخاب نماید
  ماده ۱۹ وظایف بازرس به شرح زیر است
  ۱۹-۱ - بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی جامعه و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
  ۱۹-۲- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد جامعه و ارائه آن به مجمع .
  ۱۹-۳ - گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
  ۱۹-۴- برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده در موارد ضروری .
  ماده ۲۰ شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میتواند اسناد و دفاتر مالی جامعه را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
  ماده -۲۱ در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهای سالانه جامعه و ترازنامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
  :تبصره سال مالی جامعه از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور سال بعد خواهد بود.
  -۲ منابع مالی جامعه عبارتست از:
  الف - حق عضویت اعضاء
  ب از محل هدایا و کمک های مالی
  ج از محل دریافت هزینه ثبت نام برنامههای آموزشی گنکره های علمی و برگزاری نمایشگاه های جنبی

  فصل پنجم - موارد انحلال جامعه
  ماده ۲۳- در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده . جامعه منحل می گردد.
  ماده ٢٤- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال جامعه میگیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
  ماده ٢٥- هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده جامعه گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
  تبصره: باقیمانده داراییهای جامعه پس از وضع دیون و مخارج، پس از تصویب مجمع عمومی به یکی از موسسات آموزشی، تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.
  فصل ششم سایر مقررات
  طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.
  ماده ۲۷ این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۷ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۷۲٫۶٫۱۷ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و در تاریخ های ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۶ و ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۶ و ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۱ توسط مجمع عمومی فوق العاده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. مواد اصلاحی توسط کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی به تصویب رسیده است.