1

نمایش 1 - 25 از 725

آدرس IP کاربرآخرین مدرک تحصیلیسمت شما در مرکز ارائه خدمتمرکز ارائه خدمتبیماران آزاد را با چه تعرفه ای پذیرش می نمایید؟با کدام بیمه قرارداد دارید؟چنانچه برای سال 1402 بیمه های طرف قرارداد با مرکز شما تعرفه اعلامی خود را از سقف تعرفه مصوب دولت کمتر اعلام نمایند: چنانچه برای سال 1402 مرکزی که در آن طبابت می نمایید، با تعرفه ای کمتر از سقف تعرفه مصوب دولت بیماران را پذیرش نماید:نامنام خانوادگیتلفن همراهتاریخ تشکیل
89.34.60.212دندانپزشکمالک
 • مطب
 • بیمه های خاص با تعرفه کمتر از سندیکا
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
25 , اکتبر , 2023
2.147.114.71دندانپزشکدرمانگر قراردادی و پرکیس
 • کلینیک
 • تعرفه اعلامی بیمه ها
 • توافقی با بیمار
 • قطع همکاری می نمایم
25 , آگوست , 2023
5.124.9.56دندانپزشکدرمانگر قراردادی و پرکیس
 • کلینیک
 • توافقی با بیمار
 • قطع همکاری می نمایم
25 , آگوست , 2023
5.210.99.161دندانپزشکمالک
 • مطب
 • در مطب با بعضی از آنها لغو خواهم کرد
1 , آگوست , 2023
85.9.94.24دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
 • بانک ها
 • در مطب با بعضی از آنها لغو خواهم کرد
15 , جولای , 2023
188.229.67.11دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
15 , جولای , 2023
80.210.62.215دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
 • بیمه‌های پایه دولتی( تامین اجتماعی، سلامت ایرانیان)
 • در کلینیک با بعضی از آنها لغو خواهم کرد
18 , ژوئن , 2023
89.199.127.187دندانپزشک متخصصمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • بیمه های عضو سندیکا
 • در کلینیک همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
13 , ژوئن , 2023
5.127.193.55دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
11 , ژوئن , 2023
77.237.166.55دندانپزشک متخصصمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
10 , ژوئن , 2023
86.57.39.194دندانپزشکمالک
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
حسینمیرزازاده۰۹۱۲۱۸۶۲۹۹۱10 , ژوئن , 2023
5.123.164.231دندانپزشکمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
27 , می , 2023
5.120.90.223دندانپزشک متخصصمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • بانک ها
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
18 , می , 2023
2.147.194.119دندانپزشکمالک
 • کلینیک
 • توافقی با بیمار
 • در کلینیک همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
17 , می , 2023
89.198.130.119دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
AlirezaRezaei0911131622915 , می , 2023
5.22.6.219دندانپزشکمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
15 , می , 2023
83.120.92.9دندانپزشکمالک
 • مطب
 • تعرفه اعلامی بیمه ها
 • بیمه های عضو سندیکا
 • در مطب با بعضی از آنها لغو خواهم کرد
15 , می , 2023
196.245.157.146دندانپزشک متخصصمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
11 , می , 2023
5.237.54.147دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
وحیدحسنزاده اسکافی۰۹۱۲۲۶۴۳۳۸۹10 , می , 2023
2.180.160.228دندانپزشکمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • بانک ها
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
امیرانتظاری091530237497 , می , 2023
37.98.73.161دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
اصغرفرجي091223441293 , می , 2023
5.120.164.59دندانپزشکمالک
 • مطب
 • توافقی با بیمار
 • بیمه های عضو سندیکا
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
2 , می , 2023
5.114.189.232دندانپزشکدرمانگر قراردادی و پرکیس
 • مطب
 • کلینیک
 • توافقی با بیمار
 • قطع همکاری می نمایم
1 , می , 2023
5.114.189.232دندانپزشکدرمانگر قراردادی و پرکیس
 • مطب
 • کلینیک
 • توافقی با بیمار
 • قطع همکاری می نمایم
1 , می , 2023
93.117.187.189دندانپزشکمالک
 • مطب
 • سقف تعرفه اعلامی دولت در بخش خصوصی
 • بانک ها
 • بیمه‌های پایه دولتی( تامین اجتماعی، سلامت ایرانیان)
 • در مطب همکاری با همه آنها را لغو خواهم کرد
اسدالهسلیمانی۰۹۱۸۳۴۱۹۶۷۳30 , آوریل , 2023
آدرس IP کاربرآخرین مدرک تحصیلیسمت شما در مرکز ارائه خدمتمرکز ارائه خدمتبیماران آزاد را با چه تعرفه ای پذیرش می نمایید؟با کدام بیمه قرارداد دارید؟چنانچه برای سال 1402 بیمه های طرف قرارداد با مرکز شما تعرفه اعلامی خود را از سقف تعرفه مصوب دولت کمتر اعلام نمایند: چنانچه برای سال 1402 مرکزی که در آن طبابت می نمایید، با تعرفه ای کمتر از سقف تعرفه مصوب دولت بیماران را پذیرش نماید:نامنام خانوادگیتلفن همراهتاریخ تشکیل