اطلاعیه شماره۱۲

همکاران گرامی؛ همانطور که می دانید انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران به صورت الکترونیک برگزار می گردد. انتخابات الکترونیک در انتخاب اعضای هی...
ادامه مطلب