درخواست جامعه دندانپزشکی ایران از دکتر یزدانی دبیر شورای آموزش دندانپزشکی تخصصی اعلام دغدغه دانشجویان در خصوص آزمون صلاحیت بالینی

جناب آقای دکتر رضا یزدانی دبیر محترم شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبا سلام و احترامبا توجه به درخواست‌های متعدد دانشجویان سراسر ک...
ادامه مطلب