Events

خانه Events
آخرین اخبار
تصویر خالی

گفتگو با دکتر منصوره میرزایی رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی: “بیستمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران بعد از سه سال وقفه از 9 آبان الی 12 آبان ماه به مدت چهار […]...