انعقاد تفاهم نامه بین جامعه دندانپزشکی ایران و اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی

انعقاد تفاهم نامه بین جامعه دندانپزشکی ایران و اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی برای مدرسه سازی در مناطق زلزله زده استان،در این حرکت خیرخواهانه که با همکاری شعبه آذر...
ادامه مطلب