Events

خانه Events
آخرین اخبار
تصویر خالی

برگ زرین دفتر دندانپزشکی ایران، مرحوم استاد حمید عادلی نجفی

خلاصه ای از فعالیتهای علمی، آموزشی و صنفی مرحوم استاد دکتر حمید عادلی نجفی سوابق تحصیلات دانشگاهی،آموزشی و فعالیت های علمی: درجه دکترای دندان پزشکی را با احراز رتبه اول […]...