فرم همکاری

مرحله 1 از 2 - فرم همکاری

همه مردم ایران شایسته دریافت درمانهای دندانپزشکی هستند   
همکار گرامی  با سلام  با توجه به این که بسیاری از هم وطنان ما در ایام تعطیلات نوروز نیازمند به خدمات دندان پزشکی هستند،آن دسته از همکارانی که کلینیک یا مطبشان در این ایام میتواند فعال و پذیرای بیماران باشد ، لطفا این فرم همکاری را تکمیل نمایند. 

هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران