برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت همراه با تجلیل از برگزیدگان

در این مراسم که با صحبت های دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره جامعه، دکتر رضا فکرآزاد رییس شانزدهمین جشنواره، دکتر رضا یزدانی دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و دک...
ادامه مطلب