گفتگو با دکتر غلامرضا شیرانی رئیس هیئت مدیره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران