نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی جامعه دندانپزشکی خراسان (کنگره پاژ)

از 17 لغایت 19 آبان ماه 1402
با حداکثر امتیاز بازآموزی در مشهد مجتمع شهدای سلامت ( برج سپید) میزبان شما همکاران گرامی می باشیم.

با اطلاعات و اخبار این رویداد بزرگ با ما همراه باشید.

وبسایت کنگره پاژ:

https://pazhcongress.ir

Www.instagram.com/idakhorasanrazavi

Www.instagram.com/pazhcongress

آدرس و تلفن دبیرخانه کنگره دندانپزشکی پاژ  شعبه خراسان رضوی:
مشهد – بلوار سجاد –حامد جنوبی 9 – سازمان نظام پزشکی مشهد-طبقه 4

تلفن دبیر خانه:

05136025087 
09055608354-خانم اباذری