برگ زرین دفتر دندانپزشکی ایران، مرحوم استاد حمید عادلی نجفی

خلاصه ای از فعالیتهای علمی، آموزشی و صنفی مرحوم استاد دکتر حمید عادلی نجفی

سوابق تحصیلات دانشگاهی،آموزشی و فعالیت های علمی:

درجه دکترای دندان پزشکی را با احراز رتبه اول از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۵۰ دریافت نمود وسپس برنامه های، تخصص خود را در رشته ارتودنسی با کسب درجه M.S در همین رشته را از دانشگاه ایلینوی آمریکا در ۱۹۷۷به پایان رساند. تز تحقیقاتی درجه ماستر، در زمینه کاربرد روش های Multivariate Analyses در تشخیص و طرح درمان بیماران ارتودنسی بود که روش رقم گرایی Digitization Systemرا با بهره گیری از سیستم آتومیشن برای تبدیل اطلاعات آناتومیکی به اعداد و برعکس، در رشته ارتودنسی به جهان معرفی می نمود وبه تبع آن جایزه معتبر Down’s Award را نصیب ایشان ساخت.

آنالیزهای سفالومتریک رابا بهره گیری از روش فوق الذکر و با استفاده از کامپیوتر برای نخستین بار در سال 1362 در ایران انجام داد. استفاده ازاین فن آوری به تدریج با ارائه برنامه های نرم افرازی مرتبط در زمینه های مدیریت مطب و همچنین در امور تشخیص ناهنجاریهای”دندانی فکی، صورتی“، تعیین پیش آگهی تغییرات حاصل از رشد و درمان در بیماران ارتودنسی و ارتوسرجری، جایگاه خود را در حرفه پیدا نمود.

اهم سمت های ایشان در سه دهه گذشته به شرح زیر می باشند:

۱- رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی جامعه دندانپزشکی ایران(دوره سیزدهم)

۲- رییس هیئت مدیره و مدیر اجرایی مجمع دندانپزشکان ایران(دوره پانزدهم)

۳- دبیر انجمن ارتودونتیست های ایران در سه دوره

۴- دبیر شورایعالی جامعه دندانپزشکی ایران

۵- رییس بیست ودومین کنگره علمی و نمایشگاه بین المللی جامعه دندانپزشکی ایران

۶- مدیر مسئول مجله علمی جامعه دندانپزشکی ایران

۷- رییس کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران

۸- عضویت و مشارکت در شورای برگزاری حدود بیست کنگره علمی در جامعه، انجمن دندانپزشکی و جوامع تخصصی در ایران

۹- مدیر برنامه های آموزشی تخصصی رشته ارتودونسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

۱۰- معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

۱۱- کارشناس هیئت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران