فراخوان ارسال مقاله سومین کنگره بین المللی دندانپزشکی جنوب غرب کشور

مهلت ارسال تا 31 مردادماه1402
علاقمندان میتوانند نسبت به ارسال مقاله از طریق پیامرسان واتسپ به شماره 09057445000 اقدام نمایند.

#اهواز
#کنگره_دندانپزشکی
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent