سمینار معرفی دندانپزشکی دیجیتال و اسکنرهای داخل دهانی

زمان : ۹و۱۰شهریورماه ۱۴۰۲
مکان : سالن اجتماعات نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری(چهارراه امین آزاد شهرکرد)
دارای 11.25امتیاز بازآموزی
#سمینار_دندانپزشکی
#اسکنر_داخل_دهانی
#دندانپزشکی_دیجیتال
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent