اطلاعیه شماره 21

به اطلاع همکاران گرامی می رساند با توجه به درخواست برخی از همکاران، مهلت عضویت در سایت جامعه دندان پزشکی ایران تا پایان روز دوشنبه09/05/1402 تمدید گردید. بدیهی است این تمدید منوط به بازه زمانی قبل از بارگذاری اسامی کاندیداها بر روی سامانه انتخابات وزارت بهداشت خواهد بود. بنابراین از همه همکاران درخواست می کنیم هر چه سریعتر نسبت به ثبت مشخصات در سامانه مذکور اقدام نمایند.
الف- چنانچه عضو جامعه دندان پزشکی ایران می باشید (حق عضویت سال 1401 یا 1402 را پرداخت نموده اید)، جهت شرکت در انتخابات به سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس ima-net.ir مراجعه و پس از ثبت نام، درخواست تایید عضویت در جامعه علمی دندان پزشکی ایران را ارسال نمایید.
ب- در صورت عضو نبودن در جامعه دندان پزشکی ایران، ابتدا به سایت جامعه به آدرس ida-dent.org مراجعه و حق عضویت خود را پرداخت و سپس طبق دستورالعمل بند الف عمل نمایید.
هیئت مدیره و کمیته انتخابات جامعه علمی دندان پزشکی ایران

انتخابات

دندانپزشکان

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent