اطلاعیه شماره 19

اعضای محترم پیوسته جامعه علمی دندانپزشکی ایران؛
احتراماً به استحضار می رساند انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران، در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۲ برگزار خواهد شد. اسامی کاندیداها به شرح ذیل می باشد:
کاندیداهای هیئت مدیره :
۱-دکتر هانیه افتخار عمرانی
۲-دکتر وحید آخشته
۳-دکتر محمد علی آسایش
۴-دکتر حمیدرضا باریکانی
۵-دکتر عباس دلورانی
۶-دکتر قاسم رجب بلوکات
۷-دکتر مهراب زارعی
۸-دکتر سعید ساعی
۹-دکتر محمد مصطفی شادکار
۱۰-دکتر حسن علی شفیعی
۱۱-دکتر نازیلا شهبازی
۱۲-دکتر مجید شهبازیان
۱۳-دکتر بهنام عباسیان
۱۴-دکتر امیر عزمی
۱۵-دکتر اردشیر غلامی
۱۶-دکتر همایون فراست
۱۷-دکتر بهزاد فرخ زاد
۱۸-دکتر آتوسا فرزام فر
۱۹-دکتر زینب فلاح
۲۰-دکتر کاوه کاظمیان
۲۱-دکتر وحید کامرو
۲۲-دکتر امیر حسین مجیدی
۲۳-دکتر فرهاد محمدی
۲۴-دکتر منصور مددی گوگدرقی
۲۵-دکتر محمد ملکشاهی
۲۶-دکتر موسی مهدوی پارسا
۲۷-دکتر محمود نصراصفهانی
۲۸-دکتر امیرحسین نگارش
۲۹-دکتر مهدی هاشم زاده
۳۰-دکتر امیر ارسلان هوشیار فرد
کاندیداهای بازرس:
۱-دکتر آرش رحیمی
۲-دکتر محمدرضا فلاحی
۳-دکتر حسن کاظمی
توجه: طبق آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، کاندیداهای فوق الذکر تا سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ مجاز به تبلیغات می باشند.

هیئت مدیره و کمیته انتخابات جامعه علمی دندانپزشکی ایران

انتخابات

مشارکت_حداکثری

دندانپزشکان

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent