اطلاعیه انتخابات

🔷🔷🔷

علیرغم تلاش های فراوان کمیته انتخابات و هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران در هماهنگی و تعامل با کمیسیون و پذیرش نقطه نظرات آن، با توجه به اینکه تاکنون دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی لیست اسامی کاندیداهای تایید شده را به این جامعه اعلام ننموده و نام جامعه دندان پزشکی ایران در لیست انتخابات پیش رو درج نگردیده و اسامی کاندیداها بارگذاری نشده است و نیز براساس جدول زمان بندی برگزاری مجمع عمومی انتخابات موضوع ماده 6 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی ایران، کمیته انتخابات برگزاری انتخابات را در تاریخ 22/04/1402 امکان پذیر نمی‌داند. بنابراین انتخابات در تاریخ مقتضی با هماهنگی آن کمیسیون، برگزار خواهد شد.

انتخابات

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent