نشست شورای هماهنگی انجمن‌های علمی دندانپزشکی

با حضور  نمایندگان انجمن های علمی، نشست شورای هماهنگی انجمن‌های علمی دندانپزشکی برگزار گردید.
در این نشست که روسا و نمایندگان انجمن های علمی :
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت ایران
ارتودنتیست‌های ایران
اندودنتیست های ایران
ایمپلنتولوژی ایران
بیماریهای دهان و فک و صورت ایران
پروستودونتیست های ایران
پریودنتولوژی ایران
جراحان دهان و فک و صورت ایران
دندانپزشکی کودکان ایران
دندانپزشکی بیمارستانی و آرامبخشی کودکان
رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران
زیست مواد دندانی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران
متخصصین دندانپزشکی ترمیمی
جامعه دندانسازان ایران
و جامعه دندانپزشکی ایران حضور یا موافقت داشتند، حاضران  نقطه نظرات خود را در مورد لزوم هماهنگی در برگزاری کنگره ها و سمپوزیوم های علمی بیان کردند. همچنین بر توافق نامه مشترک سال ۱۳۹۷ مبنی بر ایجاد نظم و جلوگیری از عدم تداخل کنگره‌ها و سمپوزیوم های دندانپزشکی تاکید شد. بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر جدا از کنگره اکسیدا که به صورت سالانه برگزار می گردد انجمن‌های علمی تخصصی به صورت متناوب کنگره‌های سراسری با مخاطبین تمامی دندانپزشکان عمومی و متخصص و نیز سمپوزیوم با مخاطبین متخصص رشته مربوطه برگزار خواهد شد. در همین راستا جهت توزیع مناسب کنگره ها در سطح کشور انجمن‌های علمی می‌توانند به جای سمپوزیوم های تخصصی در تهران، کنگره های سراسری خود را در کلان شهرها و مراکز استانها و با مخاطبین عام (دندانپزشکان عمومی و متخصص) برگزار نمایند. در همین رابطه برگزاری کنگره های مشترک خصوصا برای تقویت مبتحث علمی مورد نیاز در رشته های پایه مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین مقرر شد بین کنگره‌های علمی حداقل یکماه فاصله وجود داشته باشد تا برای سخنرانان، شرکت کنندگان و شرکت های تجهیزات دندانپزشکی امکان برنامه‌ریزی مناسب میسر گردد.
حاضران همچنین توافق کردند جهت احترام به تلاشهای اساتید و سخنرانان و اعتبار بخشیدن به سخنرانی های کنگره های علمی و نیز استفاده مناسب شرکت کنندگان از سخنرانی ها، شرکت در سالن های سخنرانی صرفاً برای ثبت نام کنندگان پیش بینی گردد.همچنین با توجه به هزینه‌های بسیار بالای اجرای همایش‌های علمی و با درخواست کمک از همکاران دندانپزشک جهت حمایت از انجمنهای علمی خودشان، هزینه ثبت نام به گونه‌ای تنظیم شود که ارایه خدمت مناسب در کنگره به شرکت کنندگان امکان پذیر باشد . همچنین با توجه به شرایط کرونا در طول سه سال گذشته و نیز شرایط اجتماعی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بسیاری از انجمن ها نتوانستند کنگره برگزار نمایند یا کنگره موفقی نداشتند و با توجه به نیاز همکاران برای کسب امتیاز بازآموزی و برنامه های حضوری مقرر گردید سال ۱۴۰۲ به طور استثناء برنامه های متعدد در تهران و مراکز استان‌ها اجرایی شود مشروط بر اینکه تا حد ممکن از همپوشانی کنگره سراسری و منطقه‌ای جلوگیری گردیده و استفاده همگان از برنامه‌های علمی فراهم گردد.

انجمن_دندانپزشکی

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent