عدم اعلام لیست اسامی کاندیداها از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

‌هجده روز مانده به انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران و عدم اعلام لیست اسامی کاندیداها از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
پیشتر جامعه دندانپزشکی طی نامه ای به دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی این موضوع را متذکر شده است

انتخابات

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent