اطلاعیه شماره 18 – کمیته انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی

به استحضار همکاران گرامی می رساند طبق توافق انجام شده با دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی، انتخابات هیئت مدیره و بازرس جدید جامعه دندان پزشکی ایران در تاریخ 22/04/1402 به صورت آنلاین و از طریق سامانه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس:ima-net.ir  برگزار خواهد شد. برای شرکت در انتخابات، عضویت در جامعه دندان‌پزشکی ایران ضروری می باشد. از آنجا که مقرر بوده است که این انتخابات در سال 1401 انجام شود، با توافق کمیسیون، کلیه کسانی که در سال 1401 یا 1402 حق عضویت پرداخته اند، امکان ثبت نام در سامانه انتخابات کمیسیون انجمن های علمی گروه‌ پزشکی را دارند. لازم به ذکر است، کلیه کسانی که در اکسیدا 2023 حق ثبت نام را پرداخت نموده اند نیز، واجد شرایط عضویت می‌باشند. همچنین کسانی که در طی مدت مذکور حق عضویت جامعه را پرداخت نکرده اند، می توانند از طریق سایت جامعه دندان پزشکی ایران به آدرس:  ida-dent.org، حق عضویت سال 1402 خود را حداکثر تا پایان تاریخ 12/04/1402، به مبلغ 2,000,000 ریال پرداخت نمایند.اعضای جامعه بایستی پس از پرداخت حق عضویت، حتما در سامانه انتخابات، مشخصات خود را ثبت نموده و درخواست عضویت ارائه نمایند. بدیهی است در صورت بروز مشکل، دبیرخانه جامعه در ساعات اداری پاسخگوی عزیزان خواهد بود.

انتخابات

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent