بیانیه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران پیرامون تحدید گسترده اعضای هیات علمی

بیانیه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران پیرامون تحدید گسترده اعضای هیات علمی جامعه پزشكی ايران سخت نگران اخبار باور نكردنی حاكی از برنامه های هماهنگ برای كنار گ...
ادامه مطلب

یادداشتی از دکتر بهنام عباسیان، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکیبرای عبور از مشکلات اقتصادی کشور، نباید جامعه پزشکی را قربانی کرد

این روزها جامعه پزشکی حال خوشی ندارد، از یک سو دغدغه‌های پرتعداد سلامتی  جامعه را به دوش می‌کشند و از سوی دیگر دغدغه معیشتی خانواده خود را، درحالی که همه ‌می‌دان...
ادامه مطلب