دکتر پناهی در مراسم اختتامیه جشنواره علمی – پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت:

دستیابی به مرجعیت علمی یک خواسته ملی است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره علمی- پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت بیان کرد: به برکت حضور محققان و پژوهشگران مقوله رسیدن به مرجعیت علمی یک خواسته ملی است.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر پناهی در سخنرانی خود در جشنواره علمی- پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت دستیابی به مرجعیت علمی، تصریح کرد: امروزه رسیدن به مرجعیت علمی و ورود به عرصه سرآمدان علم و دانش یکی از خواسته‌های جدی حاکمیت از محققان و پژوهشگران کشور است. همچنانکه در دنیا نیز این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود.
متن کامل گزارش را در لینک زیر مطالعه بفرمایید
http://research.behdasht.gov.ir/ZZmK

جشنواره شهیدهدایت

دندانپزشک

جشنواره_دندانپزشکی

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent