برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت همراه با تجلیل از برگزیدگان

در این مراسم که با صحبت های دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره جامعه، دکتر رضا فکرآزاد رییس شانزدهمین جشنواره، دکتر رضا یزدانی دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همراه بود بر اهمیت جایگاه تحقیق و پژوهش در دندانپزشکی تاکید شد. در پایان مراسم نیز از تمامی برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل و قدردانی شد. خاطر نشان میشود شانزدهمین جشنواره علمی پژوهشی شهید هدایت با همراهی تمامی انجمن های تخصصی دندانپزشکی کشور هر ساله برگزار میگردد.

جشنواره شهید هدایت

دندانپزشکان

ایرانمال

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent