افتتاح شصت و دومین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

صبح امروز سه شنبه ۲۳خردادماه،شصت و دومین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران در محل مجموعه ایران مال آغاز شد. در مراسم افتتاحیه اساتید، پیشکسوتان، اعضای هیئت مدیره، روسای شعب کشوری جامعه و بسیاری از همکاران دندانپزشک حضور به هم رساندند. در این مراسم دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره جامعه و دکتر بهزاد هوشمند رییس شصت و دومین کنگره و دکتر کاوه سیدان دبیر علمی کنگره به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در مراسم افتتاحیه با یاد از مرحوم استاد دکتر محمدعلی افتخاری از پیشکسوتان جامعه دندانپزشکی ایران تجلیل شد
در روز نخست این کنگره در شانزده سالن سخنرانی و کارگاهی به طور همزمان برنامه های علمی آغاز به کار کرد. امسال با نظر هیئت مدیره جامعه تمامی دندانپزشکان میتوانند از برنامه های پیش بینی شده استفاده کنند همین تصمیم باعث شد در بسیاری از سالن ها با ازدحام جمعیت و استقبال بی نظیر همکاران مواجه شویم
شصت و دومین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران از امروز تا روز جمعه۲۶خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

اکسیدا_2023

دندانپزشکان

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent