انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه یزد برگزار شد

🔷🔷🔷

انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه یزد روز پنح شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۴در سالن هتل مشیر الممالک یزد برگزار و نتیجه زیر حاصل شد.

🔹منتخبین به ترتیب آرا
اصلی هیئت مدیره:

🔸۱-دکتر علی رضا نواب اعظم
🔸۲-دکتر رضا ناظمیان
🔸 ۳-دکتر یاسمین اخوان
🔸۴-دکتر مهدی رحمانی
🔸۵-دکتر مهدی سالاری

علی البدل هیئت مدیره:
🔸اول: دکتر داوود زارع
🔸دوم: دکتر علی محمد پرنیان 

بازرس:
🔸اصلی:دکتر ریحانه حیّان
🔸علی البدل:دکتر فرزاد دهقان

🔹هیئت رئیسه مجمع:
-دکتر احمد حائریان رییس
-دکتر ناصرخدایی منشی هیئت رئیسه
-دکتر فاطمه عزالدینی ناظر اول
-دکتر علی محمد عاقلی نژاد ناظر دوم

ناظر مرکز:دکتر عباس فلّاح تفتی

با آرزوی موفقیت برای منتخبین جدید هیئت مدیره استان یزد در پیشبرد اهداف جامعه دندانپزشکی ایران

کمیته شعب جامعه دندانپزشکی ایران