اطلاعیه شماره 2 – دومین جشنواره تجلیل از نیکوکاران دندانپزشکی

بدینوسیله به اطلاع میرساند مهلت ارسال فعالیتهای نیکوکاری دندانپزشکان ایران تا ۱۰ خردادماه۱۴۰۲ تمدید شد

#جشنواره_دندانپزشکی#دندانپزشک#جامعه_دندانپزشکی_ایران

https://t.me/idadent