آمادگی همه جانبه برای برگزاری باشکوه اکسیدا2023

برگزاری ایونت Pre-Excida
با موضوع راهکارهای دیجیتال در درمان های دندانپزشکی
زمان :۱۱و۱۲خرداد۱۴۰۲
مکان : مشهد- هتل هما

اکسیدا_2023

مشهد

کنگره_سالیانه

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent