شصت و دومین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران (Excida 2023) برگزار میکند: 

استعداد درخشان

نخستین جشنواره استعدادهای درخشان دانشجویی مهلت ارسال رزومه برای انتخاب دانشجویان برتر استعدادهای درخشان کشور:
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دندانپزشک

جشنواره_دندانپزشکی

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent