جلسه شورای عالی شانزدهمین جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت

شورای عالی جشنوراه هدایت

جلسه شورای عالی شانزدهمین جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت با حضور رییس هیئت مدیره جامعه، رییس جشنواره، دبیر اجرایی، دبیر کمیته داوران و روسا و نمایندگان انجمن های تخصصی دندانپزشکی در محل جامعه برگزار شد. در ابتدا دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره به تشریح ابعاد جشنواره و سوابق آن در ادوار گذشته پرداختند. در ادامه دکتر رضا فکرآزاد رییس جشنواره به تشریح نحوه ارزیابی، شرایط سنجش و تفاوتهای این دوره با دوره های قبلی پرداختندو با بررسي آیتم های سنجش رای گیری از حاضرين و در نهايت شاکله اصلی ارزيابي آثار تکمیل شد.

در ادامه نیز روسا و نمایندگان انجمنهای تخصصی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند که این موضوع با ارائه پیشنهاداتی از سوی حاضرین جلسه باعث ایجاد مصوباتی جدید برای شرایط انتخاب آثار برگزیده شد.
در پایان از پوستر شانزدهمین جشنواره شهید دکتر احمد هدایت رونمایی شد.

جشنواره شهید هدایت

دندانپزشکان

جامعه دندانپزشکی ایران

‏https://t.me/idadent