«اطلاعیه شماره یک»جشنواره دندان پزشکان نیکوکار ایران 2

🔷🔷🔷

«اطلاعیه شماره یک»
جشنواره دندان پزشکان نیکوکار ایران 2

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

     نوع دوستی و همدردی با انسان ها و انجام امور نیکوکاری همراه با مسئولیت اجتماعی از دیرباز در نهاد بشر بوده است. فرهنگ ایران زمین هم سرشار از فداکاری و ایثار برای میهن و هم وطنان است. کمیته نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی جامعه دندان پزشکی ایران ضمن انجام فعالیت های خیرخواهانه به اشکال مختلف از سال گذشته و در جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری برگزاری جشنواره معرفی دندان پزشکان نیکوکار و نیز نیکوکاران در امر دندان پزشکی را در دستور کار خود قرار داد. تجربه جشنواره سال گذشته و معرفی بسیاری از نیکوکاران گمنام ما را بر آن داشت که امسال نیز همزمان با اکسیدا 2023 دومین جشنواره را نیز کلید بزنیم. اگر چه به خوبی می دانیم بسیاری از همکاران ترجیح می دهند امور خیریه را به صورت علنی انجام ندهند، لیکن تصور ما بر این که بیان فعالیت ها نه تنها نیت این فرشتگان مهربان را مخدوش نخواهد کرد بلکه اشاعه فرهنگ نیکوکاری و از خودگذشتگی را تقویت خواهد نمود. فلذا در وهله اول از نیکوکاران گرامی و در وهله دوم از دوستان و همکارانشان و نیز مسئولان شعب جامعه دندان پزشکی می خواهیم با پر کردن فرم “نیکوکاران همراه” ما را در ارائه خدمت بیشتر به همنوعان خود یاری نماییم.

                                 

  دکتر رضا بیات موحد  دکتر صدیقه عظیمی دکتر علی تاجرنیا
مسئول کمیته نیکوکاری و مسئولیت های اجتماعی     رییس دومین جشنواره رییس هیئت مدیره


لطفا برای حضور و مشارکت در جشنواره فرم نیکوکاران همراه را در لینک زیر پر کنید.

توجه1: این فرم می تواند توسط افراد حقیقی (دندان پزشک نیکوکار یا نیکوکار در امر دندان پزشکی) و نیز افراد حقوقی در امور مرتبط با دندان پزشکی (دانشکده های، شعب، انجمن ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی، موسسات و نهادهای خیریه و نیکوکاری) تکمیل گردد.
توجه 2: این فرم برای گزارش فعالیت های شما در سال 1401 می باشد و از درج موارد قبلی خودداری فرمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmOztNSjFoVar8WCs0pkXNNNZSIZXWfij1c1QL4ZwanWEfkw/viewform?usp=sf_link

🔷🔷🔷

https://t.me/idadent