مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه چهار کلاسه در شهرستان خوی توسط جامعه دندانپزشکی ایران به پشتوانه کمک دندانپزشکان نیکوکار

ساخت مدرسه

در این مراسم که با حضور دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره جامعه و دکتر مصطفی زاده رییس شعبه آذربایجان غربی و تنی چند از دندانپزشکان و مسئولین استانی همراه بود مراحل ساخت مدرسه چهار کلاسه در روستای چکمه زر شهرستان خوی طی طرح نیکان دندانپزشک۲ آغاز شد.

#خوی

#دندانپزشکان_نیکوکار

#سنت مدرسه سازی

#جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent