دیدار با اساتید و پیشکسوتان به مناسبت روز دندانپزشکی

روز دندانپزشک

در این دیدار صمیمانه در خصوص انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه، آخرین اقدامات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه اکسیدا2023 و مسائل روز جامعه دندانپزشکی ایران بحث و تبادل نظر شد
در ابتدای جلسه دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه مطالبی در خصوص اکسیدا2023 و همچنین انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی عنوان نمودند. سپس دکتر مجید شهبازیان دبیر اجرایی کنگره به بیان تمهیدات پیش بینی شده برای برگزاری کنگره پرداختند. همچنین در این دیدار که با حضور نماینده کمیسیون انجمن های پزشکی بود برخی از کاندیداها به بیان نقطه نظرات خود در خصوص انتخابات و سلیقه ای عمل کردن کمیسیون در لغو آن پرداختند.دکتر هوشمند رئیس کنگره اکسیدا2023نیز با تشکر از دکتر سیدان و دکتر شهبازیان، با بیان اینکه تا به امروز بیش از ۴۵۰ سخنرانی برای کنگره امسال برنامه ریزی شده است به تشریح اقدامات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه کنگره پرداختند. دکتر کبیری نماینده انجمن جراحی فک، دهان و صورت و دکتر شیرازی رییس کمیته انتخابات نیز به طرح دیدگاه های خود در موضوع انتخابات جامعه پرداختند. در پایان دکتر محمدعلی افتخاری عضو هیئت موسس جامعه دقایقی در مورد شرایط جامعه در زمان تاسیس و سالهای پس از آن پرداختند. صرف افطار در کنار یکدیگر نیز حسن ختام برنامه بود.

روز_دندانپزشکی

دندانپزشکان

پیشکسوتان_دندانپزشکی

جامعه دندانپزشکی ایران

https://t.me/idadent