اطلاعیه شماره 17

فراخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران به شماره ثبت 22961 و شناسه ملی 10103682431

احتراماً به اطلاع تمامی اعضای محترم پیوسته جامعه علمی دندانپزشکی ایران می رساند؛ با توجه به تعویق انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس جامعه، جهت تکمیل تعداد کاندیداها، از اعضای محترم پیوسته که متقاضی کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس جامعه می باشند، دعوت به عمل می آید تا فرم های لازم جهت ثبت نام را که قابل دسترسی در وب سایت جامعه به آدرس: www.ida-dent.org نیز می باشد را تکمیل و به همراه سایر مدارک درخواستی، از تاریخ دوشنبه 1402/01/07 لغایت چهارشنبه 1402/01/16 به ایمیل دبیرخانه جامعه به آدرس: iraniandentalassociation@gmail.com ارسال فرمایند.

هیئت مدیره و کمیته انتخابات جامعه علمی دندانپزشکی ایران