نامه اعتراض به لغو انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران

نامه اعتراضی بیش از بیش از 2000 نفر از پیشکسوتان و اعضای شورای عالی، انجمن های تخصصی دندانپزشکی، روسای کمیته ها و شعب جامعه و اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور از روند بررسی صلاحیت کاندیداها و تعویق چند باره انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران و اعلام حمایت از هیئت مدیره و کمیته انتخابات