برای سومین بار انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران را متوقف کردند

«اطلاعیه»

برای سومین بار انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران را متوقف کردند

همکاران گرامی
اعضای محترم جامعه دندانپزشکی ایران

همانگونه که مسنحضرید، کمتر از ۱۲ ساعت مانده به شروع رای گیری الکترونیک برای انتخاب هیات مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران، صفحه انتخابات جامعه در سامانه انتخابات کمیسیون انجمن های علمی مسدود گردید. این در حالی است که تا پیش از آن عکس و مشخصات تمامی کاندیداهای حاضر و انصراف دادگان در سامانه قابل مشاهده بود.
علت مسدود شدن سامانه و عدم برگزاری انتخابات بدلیل رد صلاحیت ۳ نفر دیگر از کاندیداها (در مجموع ۴ نفر تاکنون) می باشد که به زعم کمیسیون باعث کاهش تعداد کاندیداها از حد نصاب لازم گردیده است.
لازم به ذکر است:
۱- رد صلاحیت ۳ نفر فقط از طریق تماس تلفنی ناظر کمیسیون در کمیته انتخابات اطلاع داده شده است و تا این ساعت (ساعت ۲۳:۰۰) هیچ نامه مکتوبی به جامعه و کمیته انتخابات ارسال نشده است.
۲- در حالیکه ۱۰ ماه فرصت برای بررسی صلاحیت کاندیداها وجود داشته است، اعلام رد صلاحیت ۳ نفر ۲۴ ساعت پیش از زمان برگزاری امری خلاف قانون و مغایر با آیین نامه انتخابات است.
۳- در حالیکه بسیاری از انتخابات انجمن های علمی در چند ماه اخیر با حصور حداقلی انجام گرفته است، ثبت نام بیش از ۲۳۰۰ نفر از همکاران دندانپزشک در سامانه انتخابات نشان دهنده حمیت اعضا در پاسداشت ارزش های جامعه می باشد. این امر نوید انتخاباتی پرشور را می داد اما به نظر می رسد از نظر وزارتخانه حضور جمعی کثیر در انتخابات یک نهاد علمی و مدنی خوشایند نیست.

هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران ضمن مخالفت با رد صلاحیت های انجام شده، از تمامی همکارانی که برای رای دادن در انتخابات ثبت نام کرده اند، تشکر و قدردانی نموده، اعلام می دارد جهت احقاق حقوق اعضا و جایگاه جامعه ضمن محفوظ نگه داشتن حق شکایت از کمیسیون و نهادهای مداخله گر در امر انتخابات ، برای برگزاری انتخاباتی آزاد ، سالم و عادلانه از هیچ کوششی دریغ نمیکند و همچون‌ گذشته به انجام وظایف قانونی خود در قبال اعضا و مردم را با جدیت ادامه خواهد داد.
به زودی نقطه نظرات روشنگرانه و مستند جامعه را خواهید دید.
منتظر اطلاعیه های بعدی ما باشید.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

هیات مدیره
جامعه دندانپزشکی ایران
دوره بیست و سوم


https://t.me/idadent