مجمع عمومی استانی شعبه قم

با حضور ۱۱۱نفر از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران گردهمایی و مجمع عمومی استانی شعبه قم برگزار گردید
در این نشست دکتر حسن کاظمی ریاست هیئت مدیره شعبه قم گزارشی از عملکرد شعبه در طی دو دوره گذشته ارائه داد.
♦️ برگزاری ۲۴۰ جلسه هیئت مدیره
♦️برگزاری دوره های مختلف مهارتی مانند دوره ایمپلنت ، ترمیمی، اندو، پروتز
♦️برگزاری ۵۳ دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک
♦️ برنامه های متعدد نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی
♦️پیگیری امور رفاهی اعضا
از مهمترین اقدامات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه قم بوده است.
در ادامه دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران با تشکر از هیئت مدیره و خصوصا با تقدیر از فعالیت‌های دکتر حسن کاظمی
شعبه استان قم را جزو پرکارترین و با انگیزه ترین شعب جامعه دانستند.
وی همچنین عدم کاندیداتوری ایشان در قم را نه کناره گیری بلکه خدمت در سننگری دیگر ‌و استفاده از ظرفیت های ایشان در مرکز دانست و اظهار امیدواری کرد اعضای هیئت مدیره فعلی همچنان با هیئت مدیره منتخب همکاری نمایند. وی با اشاره به مشکلات پیش آمده در مورد انتخابات جامعه آن را به دلیل حرکت کارآفرینی و پیشرفت‌های جامعه در سالهای اخیر دانست و ایستادن در جایگاه درست و در کنار مردم را جزو خصوصیت های حرکت های جامعه در دوره اخیر دانست.
ایشان همچنین خواستار کمک اعضای جامعه در قم شد تا برای بهینه شدن و گسترش دادن فضای فیزیکی جامعه در قم شد و در این خصوص قول داد هیئت مدیره مرکز هم به سهم خود همراهی خواهد کرد.

در ادامه انتخابات شعبه با نظارت دکتر اردشیر غلامی رئیس کمیته شعب جامعه و اعضای هیئت رئیسه منتخب نشست برگزار گردید.

در پایان رای گیری از میان ۱۱ کاندیداهای هیئت مدیره و دو کاندیدای بازرسی اعضا به ترتیب زیر انتخاب شدند:
۱- دکتر علی اصغر رحیمی عضو اصلی هیئت مدیره
۲-دکتر مهدی پور رضا عضو اصلی هیئت مدیره
۳-دکتر حسین یزدی عضو اصلی هیئت مدیره
۴-دکتر محمدعلی تولیتی عضو اصلی هیئت مدیره
۵-دکتر علی تسخیری عضو اصلی هیئت مدیره
۶- دکتر فضلعلی زاده عضو علی البدل هیئت مدیره
۸- دکتر داستانی عضو علی البدل هیئت مدیره
همچنین دکتر محمود یزدیان به عنوان بازرس اصلی ‌انتخاب شدند.
در پایان این نشست از طرف هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران شعبه قم از زحمات دکتر علی علی تاجرنیا در پایان دو دوره فعالیت در جایگاه ریاست هیئت مدیره قدردانی کردید.