مجمع عمومی عادی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران(نوبت دوم)

به اطلاع کلیه اعضای محترم جامعه دندانپزشکی ایران میرساند مجمع عمومی عادی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران(نوبت دوم) ساعت10صبح روز پنجشنبه 1401/12/4 در محل تهران- بزرگراه شهید حقانی هتل بزرگ ارم برگزار و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد داشت.
#مجمع_عمومی
#دندانپزشکان
#جامعه_دندانپزشکی_ایران
https://t.me/idadent