اطلاعیه شماره11

اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران

انتخابات قرار است به صورت الکترونیک در روز پنجشنبه1401/12/11 برگزار گردد
انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران قریب به یکسال به دلیل تصمیمات کمیسیون انجمن های پزشکی وزارت بهداشت با تاخیر چندین ماهه مواجه شده است که به زودی در این خصوص گزارش کاملی توسط هیات مدیره به منظور آگاهی اعضای محترم ارائه خواهد شد.

#انتخابات
#مشارکت
#دندانپزشکان
#کمیته_انتخابات
#جامعه_دندانپزشکی_ایران

https://t.me/idadent