اطلاعیه شماره 8

اعلام موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی مبنی بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران در روز پنجشنبه 13مردادماه1401

از تمامی متقاضیان شرکت در انتخابات خواهشمندیم هر چه سریعتر نسبت به پرداخت حق عضویت درسامانه جامعه به آدرسida-dent.org و ثبت نام در سامانه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس ima-net.ir اقدام نمایند

#انتخابات
#دندانپزشکان
#مشارکت_حداکثری
#جامعه دندانپزشکی ایران