چالشهای پریودنتال در لامینیت‌های دندانی در اکسیدا ۲۰۲۴