پلاسما؛ ابزاری نوین و جذاب در دندان‌پزشکی در اکسیدا ۲۰۲۴