اطلاعیه شماره ۲ شصت و سومین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران EXCIDA2024