برگزاری مراسم رونمایی از پوستر شصت و سومین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران( اکسیدا 2024)