فروش ویژه تعاونی دندانپزشکان به مناسبت شصت و یکمین سالروز تاسیس جامعه دندانپزشکی ایران