گوشه هایی از مراسم اختتامیه شصت و دومین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران اکسیدا2023 به روایت تصویر