برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت همراه با تجلیل از برگزیدگان