مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه چهار کلاسه در شهرستان خوی توسط جامعه دندانپزشکی ایران به پشتوانه کمک دندانپزشکان نیکوکار