دومین جلسه شورای برگزاری شصت و دومین کنگره بین المللی جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2023)