ویدئو ها

  10 مردادماه 1399

  کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران، دکتر علیرضا توتونچیان - اصول جراحی دندان‌های نهفته دکتر روزبه پهلوان - مدیریت عوارض بعد از جراحی
  1399/5/11 14:48

  10 مردادماه 1399

  کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران، دکتر علیرضا توتونچیان - اصول جراحی دندان‌های نهفته دکتر روزبه پهلوان - مدیریت عوارض بعد از جراحی
  1399/5/10 23:30

  وبینارهای بازآموزی

  به منظور استفاده علمی کلیه همکاران دندان پزشک از وبینارهای بازآموزی جامعه دندان پزشکی ایران، فایلهای ضبط شده این برنامه ها پس از برگزاری، به مدت یک هفته به صورت رایگان و بدون احتساب امتیاز در این صفحه در دسترس است.
  1399/4/28 11:55
3